Αρχική > Συντελεστές δημιουργίας της ιστοσελίδας

Η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί προιόν μίας συνεχιζόμενης προσπάθειας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ. στην οποία συνέβαλαν κύρια οι παρακάτω :

H πιο πρόσφατη και καθοριστική συμβολή για τη δημιουργία της ιστοσελίδας στην παρούσα της μορφή προέρχεται από τη διπλωματική εργασία με τίτλο : "Αρχιτεκτονική και περιεχόμενο ενός εργαλείου για την προσβασιμότητα της Θεσσαλονίκης στα Άτομα με Αναπηρία " των τελειόφοιτων φοιτητριών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.: Βάμβουκα Γεωργίας, Βαρβαρούση Αργυρώς και Παναγιωτοπούλου Βασιλικής με επιβλέποντα τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο.Συγκεκριμένα,η ομάδα των τριών φοιτητριών, διατύπωσε την πρόταση δημιουργίας της αρχιτεκτονικής του ιστοτόπου και - μετά τη δημιουργία του από επαγγελματίες - συνέλεξε επιτόπια δεδομένα για 60 κτίρια με βάση ένα, ειδικά για το σκοπό αυτό, δομημένο ερωτηματολόγιο, επεξεργάστηκε, επιπλέον,δεδομένα παλαιότερων φοιτητικών εργασιών και δημιούργησε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην παρούσα της μορφή (Μάιος 2011). Σημαντική καθοδήγηση είχαν οι φοιτήτριες στην εκπόνηση της εργασίας τους, πέραν του επιβλέποντος, από το διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό κ.Παναγιώτη Τσαλή.

Η κατασκευή της ιστοσελίδας έγινε από την εταιρεία Point Blank, και συγκεκριμένα τον κ. Κουράκη Κώστα, επιστήμονα πληροφορικής και τον κ. Τάσο Κουτσοφάβα, γραφίστα-σχεδιαστή ιστοτόπων με χρηματοδότηση και συνεργασία της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. από περιορισμένους πόρους του έργου SUNRISE ( INTERREG IIIC).

Ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε "Προσβασιμότητα στη Θεσσαλονίκη" φιλοξενείται στον server του Α.Π.Θ., με την αρμόδια υπηρεσία.Προς το παρόν περιλαμβάνει 60 κτίρια που αξιολογήθηκαν από την προηγούμενη διπλωματική εργασία καθώς και στοιχεία από άλλες παλαιότερες.

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μίας τέτοιας ιστοσελίδας έγινε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας " Δημιουργία Συστήματος Πληροφόρησης για την προσπελασιμότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης από Α.με.Α. των φοιτητών του τμήματος Πολτικών Μηχανικών : Μαγκλαβέρα Νικόλαου, Τσάλτα Αχιλλέα, Ψωμιάδη Θεόφιλου, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ.Αριστοτέλη Νανιόπουλου, το 2000.Επρόκειτο για μία στατική ιστοσελίδα η οποία φιλοξενήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα στον ιστότοπο του "Αναπηρία Τώρα" (www.disabled.gr ). Αξιολογήθηκαν κτίρια καθώς και οι τερματικοί σταθμοί στη Θεσσαλονίκη. Οι χρήστες της ιστοσελίδας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής του ιστοτόπου εκφράστηκαν με πολύ θετικά σχόλια για αυτήν και το γεγονός ότι υπήρξε ένα χρήσιμο εργαλείο.

Η ταχύτατη βελτίωση των δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά τα "υλικά" κατασκευής ιστοτόπων αλλά, επίσης, και η χρησιμότητα του προηγούμενου εργαλείου οδήγησαν στην ανάθεση εκπόνησης δεύτερης διπλωματικής εργασίας με τίτλο "Δημιουργία Ιστοσελίδας για την πληροφόρηση της προσπελασιμότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης από τα Άτομα με Αναπηρίες "από τον φοιτητή Νικολακάκη Αντώνιο και επβλέποντα τον καθηγητή κ.Αριστοτέλη Νανιόπουλο, το 2004.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που αφορούν στα ξενοδοχεία συγκεντρώθηκαν στα πλάισια διπλωματικής εργασίας, με τίτλο " Αξιολόγηση Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρικό Αμαξίδιο Σε Ξενοδοχεία Στην Πόλη Της Θεσσαλονίκης", που εκπονήθηκε από τους φοιτητές Διμπιτούζη Άγγελο και Φουντουκίδη Λεωνίδα, κατά το έτος 2007, με επιβλέπων καθηγητή τον κ.Νανιόπουλο Αριστοτέλη (δεν έχει γίνει ανανέωση των στοιχείων).